Vaihdon perusta luotiin Polyteknikkojen kuoron vieraillessa Torontossa vuonna 1950. Kuoron jäsenet vierailivat Toronton yliopiston kulttuuri- ja virkistystoimintaa järjestävässä Hart House yhdistyksessä. kuva1Kuorolaiset kertoivat Otaniemen kampuksen rakennushankkeesta ja innostivat paikallisia opiskelijoita osallistumaan tähän seuraavana kesänä. Vaihto-ohjelma sai alkunsa, kun kuorolaisten kutsuun vastattiin ja seuraavana vuonna kahdeksan opiskelijaa saapui Suomeen Toronton yliopiston Hart Housen johtajan Nicholas Ignatieffin johdolla. Kahden viikon matkustelun ja juhlimisen jälkeen vieraat halusivat jo osallistua teekkarikylän rakentamiseen (ylin kuva). Kanadalaiset aloittivat työnteon ja olivat mukana luomassa perustusta kylän saunalle (keskimmäinen kuva). Tästä alkoi perinne järjestää ensin maahan ”orientoituminen” vieraille ja sen jälkeen työjakso. Kesän 1951 lopussa kanadalaiset istuttavat vaahterapuun Otaniemeen (alin kuva).

Vuonna 1954 kymmenen suomalaista opiskelijaa lähti Torontoon. Kaksi ensimmäistä viikkoa he tutustuivat paikallisiin tapoihin ja nähtävyyksiin matkustaen Kanadassa kanadalaisten isäntien johdolla. Tämän jälkeen he aloittivat työt eri paikoissa. Kesän lopussa suomalaiset kokoontuivat Hart Housen maatilalle Kaledoniaan, joka sijaitsee lähellä Torontoa. Lammen rannalle suomalaiset rakensivat saunan, jossa myöhempien vuosien vaihtoryhmät ovat monesti viettäneet juhannusta.

kuva2Vuonna 1955 uusi kanadalaisryhmä saapui Suomeen ja vaihto alkoi saada muotonsa. Alussa vaihdossa oli mukana Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta (TKY). Vuonna 1962 tulivat mukaan myös muut helsinkiläiset ylioppilaskunnat Helsingin ylioppilaskunta (HYY), Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta (KY) ja Svenska handelshögskolans studentkår (SHS). Uusi yhdistys nimettiin Kaledonistit ry:ksi Kaledonian mukaan. Vaihtoon osallistujat olivat alussa vain miehiä, mutta vuonna 1967 suomalaiset korkeakoulut valitsivat ensimmäistä kertaa mukaan neljä naisopiskelijaa aiheuttaen hämmennystä kanadalaisille isännilleen. Olihan Hart House tuolloin avoin vain miespuolisille opiskelijoille! Vuonna 2010 TKY, KY ja Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaskunta TOKYO yhdistyivät Aalto-yliopiston ylioppliaskunnaksi (AYY), minkä jälkeen vaihdon osapuolina ovat toimineet AYY, HYY ja SHS.

Vaihdon pituus ja ajoitus ovat vaihdelleet vuosikymmenten aikana. Vaihtoa on järjestetty 1970-luvulla myös talvisin ja pitempiäkin harjoittelujaksoja on kokeiltu. Nykyinen neljän vuoden sykleissä tapahtuva, joka toisen vuoden kesäkuukausille ajoittuva vaihtojärjestely vakiintui vuonna 1985. Vaihtoon osallistuneiden isäntänä toimivat aina jo vaihdossa olleet. Tämä takaa sen, että jokainen vaihtoryhmä tutustuu vähintään kahteen ulkomaiseen vaihtoryhmään.

kuva3Vaihdon myötä on solmittu monia elinikäisiä ystävyyssuhteita kanadalaisten ja suomalaisten osallistujien välille. Suhteita vaalitaan ja niiden merkitys on tunnustettu niin Suomessa kuin Kanadassakin. Kansainvälisen yhteistyön lisäksi jokaiselle osallistujalle on tärkeää varmasti oma kehittyminen ja ikimuistoiset kokemukset reissusta. Onnistuneet vaihtokokemukset ovat ruokkineet toinen toistaan, joihin vaihdon onnistunut menneisyys pohjautuukin. Ne antavat myös hyvän pohjan vaihdon tulevaisuudelle.