På denna webbplats hittar du de senaste nyheterna från den nuvarande kaledonistit-gruppen, samt mer information om själva utbytet och dess historia.

Kaledonistit är en förening som ordnar praktikantutbyte mellan universiteten i huvudstadsregionen och University of Toronto Hart House. Föreningen har varit verksam sedan år 1951. Utbytesprogrammet påbörjades av Tekniska högskolans studentkår, men numera ingår även de övriga högskolorna inom Aalto-universitet i utbytet, samt studerande från både Helsingfors universitet och Svenska Handelshögskolan.

Utbytet sker i fyra års cykler. Först tillbringar cirka åtta finländska studerande sommaren i Toronto som kanadensiska studerandens gäster. Två år senare, agerar finländarna värd för en lika stor grupp kanadensare i huvudstadsregionen. Två år efter detta väljs sedan en ny finländsk delegation.

Till utbytet i Kanada har traditionellt hört en två veckor lång rundtur i Kanada. Efter resan påbörjas en ca två månader lång praktikperiod i ett kanadensiskt företag. Under sommaren kommer delegationens medlemmar att ingående bekanta sig med den kanadensiska livsstilen, kulturen, idrotten och näringslivet.

Den nuvarande finländska gruppen startade sin verksamhet i början av år 2019, och kommer att fortsätta sin verksamhet tills nästa grupp väljs, alltså fram till slutet av 2022. Sommaren 2019 är det avfärd för gruppen till Kanada, och sommaren 2021 anländer åtta studeranden från Toronto och då agerar den finländska gruppen värd och ordnar jobb, logi och program för kanadensarna.